balık burcu

Kullanım örnekleri

balık burcu
fishes
icon arrow

fishes

Phonetic: "/ˈfɪʃɪz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A cold-blooded vertebrate animal that lives in water, moving with the help of fins and breathing with gills.

Example: Salmon is a fish.


Definition: Any animal (or any vertebrate) that lives exclusively in water.


Definition: The flesh of the fish used as food.

Example: The seafood pasta had lots of fish but not enough pasta.


Definition: A card game in which the object is to obtain cards in pairs or sets of four (depending on the variation), by asking the other players for cards of a particular rank.


Definition: A woman.


Definition: An easy victim for swindling.


Definition: A bad poker player. Compare shark (a good poker player).


Definition: A makeshift overlapping longitudinal brace, originally shaped roughly like a fish, used to temporarily repair or extend a spar or mast of a ship.


Definition: A purchase used to fish the anchor.


Definition: A torpedo.


Definition: A paraphyletic grouping of the following extant taxonomic groups:


Definition: The thirty-fourth Lenormand card.

icon arrow

fishes

Phonetic: "/ˈfɪʃɪz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A period of time spent fishing.

Example: The fish at the lake didn't prove successful.


Definition: An instance of seeking something.

Example: Merely two fishes for information told the whole story.

icon arrow

fishes

Phonetic: "/ˈfɪʃɪz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hunt fish or other aquatic animals.

Example: She went to the river to fish for trout.


Definition: To search (a body of water) for something other than fish.

Example: They fished the surrounding lakes for the dead body.


Definition: To use as bait when fishing.


Definition: To (attempt to) find or get hold of an object by searching among other objects.

Example: He was fishing for the keys in his pocket.


Definition: (followed by "for" or "around for") To talk to people in an attempt to get them to say something, or seek to obtain something by artifice.

Example: The actors loitered at the door, fishing for compliments.


Definition: Of a batsman, to attempt to hit a ball outside off stump and miss it.


Definition: To repair (a spar or mast) by fastening a beam or other long object (often called a fish) over the damaged part (see Noun above).


Definition: To hoist the flukes of.

icon arrow

fishes

Phonetic: "/ˈfɪʃɪz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A counter, used in various games.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!