chancro blando

Kullanım örnekleri

chancro blando
soft chancre
icon arrow

soft

Phonetic: "/sɑft/"

Part Of Speech: noun


Definition: A soft or foolish person; an idiot.


Definition: Ellipsis of soft tyre (A tyre whose compound is softer than mediums, and harder than supersofts.)


Definition: A soft sound or part of a sound.

icon arrow

soft

Phonetic: "/sɑft/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Easily giving way under pressure.

Example: My head sank easily into the soft pillow.


Definition: (of cloth or similar material) Smooth and flexible; not rough, rugged, or harsh.

Example: Polish the silver with a soft cloth to avoid scratching.


Definition: (of a sound) Quiet.

Example: I could hear the soft rustle of the leaves in the trees.


Definition: Gentle.

Example: There was a soft breeze blowing.


Definition: Expressing gentleness or tenderness; mild; conciliatory; courteous; kind.

Example: soft eyes


Definition: Gentle in action or motion; easy.


Definition: Weak in character; impressible.


Definition: Requiring little or no effort; easy.


Definition: Not bright or intense.

Example: soft lighting


Definition: Having a slight angle from straight.

Example: At the intersection with two roads going left, take the soft left.


Definition: Voiced; sonant.


Definition: Voiceless


Definition: (Slavic languages) palatalized


Definition: Lacking strength or resolve; not tough, wimpy.

Example: When it comes to drinking, he is as soft as they come.


Definition: (of water) Low in dissolved calcium compounds.

Example: You won't need as much soap, as the water here is very soft.


Definition: Foolish.


Definition: Of a ferromagnetic material; a material that becomes essentially non-magnetic when an external magnetic field is removed, a material with a low magnetic coercivity. (compare hard)


Definition: (of a person) Physically or emotionally weak.


Definition: Incomplete, or temporary; not a full action.

Example: The admin imposed a soft block/ban on the user or a soft lock on the article.


Definition: (of a man) Effeminate.


Definition: Agreeable to the senses.

Example: a soft liniment


Definition: Not harsh or offensive to the sight; not glaring or jagged; pleasing to the eye.

Example: soft colours


Definition: (of light) Made up of nonparallel rays, tending to wrap around a subject and produce diffuse shadows.


Definition: Emulated with software; not physically real.

Example: Press the red button on the soft phone to hang up.

icon arrow

soft

Phonetic: "/sɑft/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Softly; without roughness or harshness; gently; quietly.

icon arrow

soft

Phonetic: "/sɑft/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Be quiet; hold; stop; not so fast.

icon arrow

chancre

Phonetic: "/ˈʃæŋ.kɚ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Skin lesion, sometimes associated with certain contagious diseases such as syphilis.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.