demir testeresi

Kullanım örnekleri

demir testeresi
hack saw
icon arrow

hack

Phonetic: "/hæk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A tool for chopping.


Definition: A hacking blow.


Definition: A gouge or notch made by such a blow.


Definition: A dry cough.


Definition: A hacking; a catch in speaking; a short, broken cough.


Definition: A try, an attempt.


Definition: The foothold traditionally cut into the ice from which the person who throws the rock pushes off for delivery.


Definition: A mattock or a miner's pickaxe.


Definition: An expedient, temporary solution, such as a small patch or change to code, meant to be replaced with a more elegant solution at a later date.


Definition: An interesting technical achievement, particularly in computer programming.


Definition: A trick, shortcut, skill, or novelty method to increase productivity, efficiency or ease.

Example: Putting your phone in a sandwich bag when you go to the beach is such a great hack.


Definition: An illegal attempt to gain access to a computer network.


Definition: A video game or any computer software that has been altered from its original state.


Definition: Time check.


Definition: A swing of the bat at a pitched ball by the batter.

Example: He took a few hacks, but the pitcher finally struck him out.


Definition: A kick on the shins in football.


Definition: Confinement of an officer to their stateroom as a punishment.

icon arrow

hack

Phonetic: "/hæk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To chop or cut down in a rough manner.

Example: They hacked the brush down and made their way through the jungle.


Definition: To cough noisily.

Example: This cold is awful. I can't stop hacking.


Definition: To withstand or put up with a difficult situation.

Example: Can you hack it out here with no electricity or running water?


Definition: To make a quick code change to patch a computer program, often one that, while being effective, is inelegant or makes the program harder to maintain.

Example: I hacked in a fix for this bug, but we'll still have to do a real fix later.


Definition: To accomplish a difficult programming task.

Example: He can hack like no one else and make the program work as expected.


Definition: To work with something on an intimately technical level.

Example: I'm currently hacking distributed garbage collection.


Definition: (by extension) To apply a trick, shortcut, skill, or novelty method to something to increase productivity, efficiency or ease.

Example: I read up on dating tips so I can hack my sex life.


Definition: To hack into; to gain unauthorized access to (a computer system, e.g., a website, or network) by manipulating code.


Definition: (by extension) To gain unauthorised access to a computer or online account belonging to (a person or organisation).

Example: When I logged into the social network, I discovered I'd been hacked.


Definition: To strike an opponent's leg with one's hockey stick.

Example: He's going to the penalty box after hacking the defender in front of the goal.


Definition: To make a flailing attempt to hit the puck with a hockey stick.

Example: There's a scramble in front of the net as the forwards are hacking at the bouncing puck.


Definition: To swing at a pitched ball.

Example: He went to the batter's box hacking.


Definition: (soccer and rugby) To kick (a player) on the shins.


Definition: To strike in a frantic movement.


Definition: To strike lightly as part of tapotement massage.

icon arrow

saw

Phonetic: "/sɔː/"

Part Of Speech: noun


Definition: A tool with a toothed blade used for cutting hard substances, in particular wood or metal


Definition: A musical saw.


Definition: A sawtooth wave.

icon arrow

saw

Phonetic: "/sɔː/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cut (something) with a saw.

Example: They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword: they wandered about in sheepskins and goatskins; being destitute, afflicted, tormented;


Definition: To make a motion back and forth similar to cutting something with a saw.

Example: The fiddler sawed away at his instrument.


Definition: To be cut with a saw.

Example: The timber saws smoothly.


Definition: To form or produce (something) by cutting with a saw.

Example: to saw boards or planks (i.e. to saw logs or timber into boards or planks)

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.