expectante

Kullanım örnekleri

expectante
excited
icon arrow

excited

Phonetic: "/ɪkˈsaɪtɪd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To stir the emotions of.

Example: The fireworks which opened the festivities excited anyone present.


Definition: To arouse or bring out (e.g. feelings); to stimulate.

Example: Favoritism tends to excite jealousy in the ones not being favored.


Definition: To cause an electron to move to a higher than normal state; to promote an electron to an outer level.

Example: By applying electric potential to the neon atoms, the electrons become excited, then emit a photon when returning to normal.


Definition: To energize (an electromagnet); to produce a magnetic field in.

Example: to excite a dynamo

icon arrow

excited

Phonetic: "/ɪkˈsaɪtɪd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having great enthusiasm.

Example: He was very excited about his promotion.


Definition: Being in a state of higher energy.

Example: The excited electrons give off light when they drop to a lower energy state.


Definition: Having an erection; erect.


Definition: Sexually aroused.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.