ileri çıkmaz yol levhası/tabelası

Kullanım örnekleri

ileri çıkmaz yol levhası/tabelası
dead end ahead
icon arrow

dead

Phonetic: "/diːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: (with "the", a demonstrative, or a possessive) Those who have died.

Example: Have respect for the dead.

icon arrow

dead

Phonetic: "/diːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: (often with "the") Time when coldness, darkness, or stillness is most intense.

Example: The dead of night. The dead of winter.

icon arrow

dead

Phonetic: "/diːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: (usually plural) Sterile mining waste, often present as many large rocks stacked inside the workings.

icon arrow

dead

Phonetic: "/diːd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To prevent by disabling; stop.


Definition: To make dead; to deaden; to deprive of life, force, or vigour.


Definition: To kill.

icon arrow

dead

Phonetic: "/diːd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: No longer living.

Example: All of my grandparents are dead.


Definition: Figuratively, not alive; lacking life.


Definition: (of another person) So hated that they are absolutely ignored.

Example: He is dead to me.


Definition: Doomed; marked for death (literally or as a hyperbole).

Example: "You come back here this instant! Oh, you're dead, mister!"


Definition: Without emotion.

Example: She stood with dead face and limp arms, unresponsive to my plea.


Definition: Stationary; static.

Example: a dead lift


Definition: Without interest to one of the senses; dull; flat.

Example: a dead glass of soda.


Definition: Unproductive.

Example: dead fields


Definition: (of a machine, device, or electrical circuit) Completely inactive; currently without power; without a signal.

Example: Now that the motor's dead you can reach in and extract the spark plugs.


Definition: (of a battery) Unable to emit power, being discharged (flat) or faulty.


Definition: Broken or inoperable.

Example: That monitor is dead; don’t bother hooking it up.


Definition: No longer used or required.

Example: Is this beer glass dead?


Definition: Not imparting motion or power by design.

Example: A dead axle, also called a lazy axle, is not part of the drivetrain, but is instead free-rotating.


Definition: Not in play.

Example: Once the ball crosses the foul line, it's dead.


Definition: (of a golf ball) Lying so near the hole that the player is certain to hole it in the next stroke.


Definition: (1800s) Tagged out.


Definition: Full and complete.

Example: dead giveaway


Definition: Exact.

Example: a dead eye


Definition: Experiencing pins and needles (paresthesia).

Example: After sitting on my hands for a while, my arms became dead.


Definition: Constructed so as not to transmit sound; soundless.

Example: a dead floor


Definition: Bringing death; deadly.


Definition: Cut off from the rights of a citizen; deprived of the power of enjoying the rights of property.

Example: A person who is banished or who becomes a monk is civilly dead.


Definition: (often with "to") Indifferent to, no longer subject to or ruled by (sin, guilt, pleasure, etc).

icon arrow

dead

Phonetic: "/diːd/"

Part Of Speech: adverb


Definition: (degree) Exactly.

Example: He hit the target dead in the centre.


Definition: (degree) Very, absolutely, extremely.

Example: dead wrong; dead set; dead serious; dead drunk; dead broke; dead earnest; dead certain; dead slow; dead sure; dead simple; dead honest; dead accurate; dead easy; dead scared; dead solid; dead black; dead white; dead empty


Definition: Suddenly and completely.

Example: He stopped dead.


Definition: As if dead.

Example: dead tired; dead quiet; dead asleep; dead pale; dead cold; dead still

icon arrow

end

Phonetic: "/ɛnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The terminal point of something in space or time.

Example: At the end of the road, turn left.


Definition: (by extension) The cessation of an effort, activity, state, or motion.

Example: Is there no end to this madness?


Definition: (by extension) Death.

Example: He met a terrible end in the jungle.


Definition: The most extreme point of an object, especially one that is longer than it is wide.

Example: Hold the string at both ends.


Definition: Result.


Definition: A purpose, goal, or aim.


Definition: One of the two parts of the ground used as a descriptive name for half of the ground.

Example: The Pavillion End


Definition: The position at the end of either the offensive or defensive line, a tight end, a split end, a defensive end.


Definition: A period of play in which each team throws eight rocks, two per player, in alternating fashion.


Definition: An ideal point of a graph or other complex.


Definition: That which is left; a remnant; a fragment; a scrap.

Example: odds and ends


Definition: One of the yarns of the worsted warp in a Brussels carpet.


Definition: (in the plural) Money.

Example: Don't give them your ends. You jack that shit!

icon arrow

end

Phonetic: "/ɛnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To come to an end

Example: Is this movie never going to end?


Definition: To finish, terminate.

Example: The referee blew the whistle to end the game.

icon arrow

ahead

Phonetic: "/əˈhɛd/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In or to the front; in advance; onward.


Definition: In the direction one is facing or moving.

Example: Just ahead you can see the cliffs.


Definition: In or for the future.

Example: There may be tough times ahead.


Definition: At an earlier time.

Example: He paid his rent ahead.


Definition: Having progressed more.

Example: In all of his classes Jack was ahead.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.