agítese antes de usar

Kullanım örnekleri

agítese antes de usar
shake well before use
icon arrow

shake

Phonetic: "/ˈʃeɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of shaking or being shaken; tremulous or back-and-forth motion.

Example: She replied in the negative, with a shake of her head.


Definition: A milkshake.


Definition: A beverage made by adding ice cream to a (usually carbonated) drink; a float.


Definition: Shake cannabis, small, leafy fragments of cannabis that gather at the bottom of a bag of marijuana.


Definition: (building material) A thin shingle.


Definition: A crack or split between the growth rings in wood.


Definition: A fissure in rock or earth.


Definition: A basic wooden shingle made from split logs, traditionally used for roofing etc.


Definition: Instant, second. (Especially in two shakes.)


Definition: One of the staves of a hogshead or barrel taken apart.


Definition: A rapid alternation of a principal tone with another represented on the next degree of the staff above or below it; a trill.


Definition: A shook of staves and headings.


Definition: The redshank, so called from the nodding of its head while on the ground.

icon arrow

shake

Phonetic: "/ˈʃeɪk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cause (something) to move rapidly in opposite directions alternatingly.

Example: He shook the can of soda for thirty seconds before delivering it to me, so that, when I popped it open, soda went everywhere.


Definition: To move (one's head) from side to side, especially to indicate refusal, reluctance or disapproval.

Example: Shaking his head, he kept repeating "No, no, no".


Definition: To move or remove by agitating; to throw off by a jolting or vibrating motion.

Example: to shake fruit down from a tree


Definition: To disturb emotionally; to shock.

Example: He was shaken by what had happened.


Definition: To lose, evade, or get rid of (something).

Example: I can't shake the feeling that I forgot something.


Definition: To move from side to side.

Example: She shook with grief.


Definition: (usually as "shake on") To shake hands.

Example: OK, let's shake on it.


Definition: To dance.

Example: She was shaking it on the dance floor.


Definition: To give a tremulous tone to; to trill.

Example: to shake a note in music


Definition: To threaten to overthrow.

Example: The experience shook my religious belief.


Definition: To be agitated; to lose firmness.

icon arrow

well

Phonetic: "/wɛl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: In good health.

Example: I had been sick, but now I'm well.


Definition: Good, content.

Example: “How are you?” — “I'm well, thank you!”


Definition: Prudent; good; well-advised.

icon arrow

well

Phonetic: "/wɛl/"

Part Of Speech: adverb


Definition: (manner) Accurately, competently, satisfactorily.

Example: He does his job well.


Definition: (manner) Completely, fully.

Example: We’re well beat now.


Definition: (degree) To a significant degree.

Example: That author is well known.


Definition: (degree) Very (as a general-purpose intensifier).


Definition: In a desirable manner; so as one could wish; satisfactorily; favourably; advantageously.

icon arrow

well

Phonetic: "/wɛl/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Used to acknowledge a statement or situation.

Example: “I didn't like the music.” “Well, I thought it was good.”


Definition: An exclamation of surprise (often doubled or tripled).

Example: Well, well, well, what do we have here?


Definition: An exclamation of indignance.

Example: Well! There was no need to say that in front of my mother!


Definition: Used in speech to express the overcoming of reluctance to say something.

Example: It was a bit... well... too loud.


Definition: Used in speech to fill gaps, particularly at the beginning of a response to a question; filled pause.

Example: “So what have you been doing?” “Well, we went for a picnic, and then it started raining so we came home early.”


Definition: (Hiberno-English) Used as a greeting

Example: Well lads. How's things?

icon arrow

before

Phonetic: "/bɪˈfɔː/"

Part Of Speech: adverb


Definition: At an earlier time.

Example: I've never done this before.


Definition: In advance.


Definition: At the front end.

icon arrow

before

Phonetic: "/bɪˈfɔː/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Earlier than (in time).

Example: I want this done before Monday.


Definition: In front of in space.

Example: He stood before me.


Definition: In the presence of.

Example: He performed before the troops in North Africa.


Definition: Under consideration, judgment, authority of (someone).

Example: The case laid before the panel aroused nothing but ridicule.


Definition: In store for, in the future of (someone).


Definition: In front of, according to a formal system of ordering items.

Example: In alphabetical order, "cat" comes before "dog", "canine" before feline".


Definition: At a higher or greater position than, in a ranking.

Example: An entrepreneur puts market share and profit before quality, an amateur intrinsic qualities before economical considerations.

icon arrow

before

Phonetic: "/bɪˈfɔː/"

Part Of Speech: conjunction


Definition: In advance of the time when.


Definition: Rather or sooner than.

Example: I'll die before I'll tell you anything about it.

icon arrow

use

Part Of Speech: noun


Definition: The act of using.

Example: The use of torture has been condemned by the United Nations.


Definition: The act of consuming alcohol or narcotics.


Definition: (followed by "of") Usefulness, benefit.

Example: What's the use of a law that nobody follows?


Definition: A function; a purpose for which something may be employed.

Example: This tool has many uses.


Definition: Occasion or need to employ; necessity.

Example: I have no further use for these textbooks.


Definition: Interest for lent money; premium paid for the use of something; usury.


Definition: Continued or repeated practice; usage; habit.


Definition: Common occurrence; ordinary experience.


Definition: The special form of ritual adopted for use in any diocese.

Example: the Sarum, or Canterbury, use; the Hereford use; the York use; the Roman use; etc.


Definition: (forging) A slab of iron welded to the side of a forging, such as a shaft, near the end, and afterward drawn down, by hammering, so as to lengthen the forging.

icon arrow

use

Part Of Speech: verb


Definition: To utilize or employ.


Definition: To accustom; to habituate. (Now common only in participial form. Uses the same pronunciation as the noun; see usage notes.)

Example: soldiers who are used to hardships and danger


Definition: (except in past tense) To habitually do; to be wont to do. (Now chiefly in past-tense forms; see used to.)

Example: I used to get things done.


Definition: To behave toward; to act with regard to; to treat.

Example: to use an animal cruelly


Definition: To behave, act, comport oneself.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!