ara kablo

Kullanım örnekleri

ara kablo
patch cord
icon arrow

patch

Phonetic: "/pætʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A piece of cloth, or other suitable material, sewed or otherwise fixed upon a garment to repair or strengthen it, especially upon an old garment to cover a hole.

Example: His sleeves had patches on the elbows where different fabric had been sewn on to replace material that had worn away.


Definition: A small piece of anything used to repair damage or a breach; as, a patch on a kettle, a roof, etc.

Example: I can't afford to replace the roof, which is what it really needs. I'll have the roofer apply a patch.


Definition: A piece of any size, used to repair something for a temporary period only, or that it is temporary because it is not meant to last long or will be removed as soon as a proper repair can be made, which will happen in the near future.

Example: "This patch should hold until you reach the city," the mechanic said as he patted the car's hood.


Definition: A small, usually contrasting but always somehow different or distinct, part of something else (location, time, size)

Example: Doesn't that patch of clouds looks like a bunny?


Definition: (specifically) A small area, a small plot of land or piece of ground.

Example: Scattered patches of trees or growing corn.


Definition: A local region of professional responsibility.


Definition: A small piece of black silk stuck on the face or neck to heighten beauty by contrast, worn by ladies in the 17th and 18th centuries; an imitation beauty mark.


Definition: A piece of material used to cover a wound.


Definition: An adhesive piece of material, impregnated with a drug, which is worn on the skin, the drug being slowly absorbed over a period of time.

Example: Many people use a nicotine patch to wean themselves off of nicotine.


Definition: A cover worn over a damaged eye, an eyepatch.

Example: He had scratched his cornea so badly that his doctor told him to wear a patch.


Definition: A block on the muzzle of a gun, to do away with the effect of dispart, in sighting.


Definition: A patch file, a file that describes changes to be made to a computer file or files, usually changes made to a computer program that fix a programming bug.


Definition: A small piece of material that is manually passed through a gun barrel to clean it.


Definition: A piece of greased cloth or leather used as wrapping for a rifle ball, to make it fit the bore.


Definition: (often patch cable, patch cord etc.; see also patch panel) A cable connecting two pieces of electrical equipment.


Definition: A sound setting for a musical synthesizer (originally selected by means of a patch cable).


Definition: An overlay used to obtain a stronger impression.

icon arrow

patch

Phonetic: "/pætʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To mend by sewing on a piece or pieces of cloth, leather, or the like

Example: My coat needs patching.


Definition: To mend with pieces; to repair by fastening pieces on.


Definition: To make out of pieces or patches, like a quilt.


Definition: To join or unite the pieces of; to patch the skirt.


Definition: To employ a temporary, removable electronic connection, as one between two components in a communications system.


Definition: (generally with the particle "up") To repair or arrange in a hasty or clumsy manner

Example: The truce between the two countries has been patched up.


Definition: To make the changes a patch describes; to apply a patch to the files in question. Hence:


Definition: To connect two pieces of electrical equipment using a cable.

Example: I'll need to patch the preamp output to the mixer.

icon arrow

cord

Phonetic: "/kɔːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A harmonic set of three or more notes that is heard as if sounding simultaneously.


Definition: A straight line between two points of a curve.


Definition: A horizontal member of a truss.


Definition: The distance between the leading and trailing edge of a wing, measured in the direction of the normal airflow.


Definition: An imaginary line from the luff of a sail to its leech.


Definition: A keyboard shortcut that involves two or more distinct keypresses, such as Ctrl+M followed by P.


Definition: The string of a musical instrument.


Definition: A cord.


Definition: An edge that is not part of a cycle but connects two vertices of the cycle.

icon arrow

cord

Phonetic: "/kɔːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A long, thin, flexible length of twisted yarns (strands) of fiber (rope, for example); (uncountable) such a length of twisted strands considered as a commodity.

Example: He looped some cord around his fingers.


Definition: A small flexible electrical conductor composed of wires insulated separately or in bundles and assembled together usually with an outer cover; the electrical cord of a lamp, sweeper ((US) vacuum cleaner), or other appliance.


Definition: A unit of measurement for firewood, equal to 128 cubic feet (4 × 4 × 8 feet), composed of logs and/or split logs four feet long and none over eight inches diameter. It is usually seen as a stack four feet high by eight feet long.


Definition: Any influence by which persons are caught, held, or drawn, as if by a cord.


Definition: Any structure having the appearance of a cord, especially a tendon or nerve.

Example: spermatic cord; spinal cord; umbilical cord; vocal cords

icon arrow

cord

Phonetic: "/kɔːd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To furnish with cords


Definition: To tie or fasten with cords


Definition: To flatten a book during binding


Definition: To arrange (wood, etc.) in a pile for measurement by the cord.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!