association des joueurs de la ligue nationale de hockey

Kullanım örnekleri

association des joueurs de la ligue nationale de hockey
national hockey league players association
icon arrow

national

Phonetic: "/ˈnæʃ(ə)nəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A subject of a nation.

Example: The diplomats were advised not to interact with any foreign nationals except on official duty.


Definition: (usually in the plural) A tournament in which participants from all over the nation compete.

Example: After winning the regional tournament, the team advanced to the nationals.

icon arrow

national

Phonetic: "/ˈnæʃ(ə)nəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of or having to do with a nation.


Definition: (by extension) Of or having to do with a country (sovereign state).

Example: Import tariffs were raised for the national interest.

icon arrow

hockey

Phonetic: "/ˈhɒki/"

Part Of Speech: noun


Definition: Ice hockey, a game on ice in which two teams of six players skate and try to score by shooting a puck into the opposing team's net, using their sticks.


Definition: Field hockey, a team sport played on a pitch on solid ground where players have to hit a ball into a net using a hockey stick.


Definition: A variation of hockey, such as roller hockey, street hockey, shinny, or ball hockey.

icon arrow

league

Phonetic: "/liːɡ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A group or association of cooperating members.

Example: the League of Nations


Definition: An organization of sports teams which play against one another for a championship.

Example: My favorite sports organizations are the National Football League and the American League in baseball.


Definition: (often in the negative) A class or type of people or things that are evenly matched or on the same level.

Example: Forget about dating him; he's out of your league.


Definition: A prefecture-level administrative unit in Inner Mongolia (Chinese: 盟).

icon arrow

league

Phonetic: "/liːɡ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To form an association; to unite in a league or confederacy; to combine for mutual support.

icon arrow

league

Phonetic: "/liːɡ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A version of rugby football, played between two teams of thirteen.

icon arrow

players

Phonetic: "/ˈpleɪəz/"

Part Of Speech: noun


Definition: One that plays


Definition: One who is playful; one without serious aims; an idler; a trifler.


Definition: A significant participant.

Example: He thought he could become a player, at least at the state level.


Definition: A person who plays the field rather than having a long-term sexual relationship.

icon arrow

association

Phonetic: "/əˌsəʊsiˈeɪʃən/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of associating.


Definition: The state of being associated; a connection to or an affiliation with something.


Definition: Any relationship between two measured quantities that renders them statistically dependent (but not necessarily causal or a correlation).


Definition: A group of persons associated for a common purpose; an organization; society.


Definition: Relationship between classes of objects that allows one object instance to cause another to perform an action on its behalf.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.