atlı okçuluk

Kullanım örnekleri

atlı okçuluk
mounted archery
icon arrow

mounted

Phonetic: "/ˈmaʊntɪd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To get upon; to ascend; to climb.

Example: to mount stairs


Definition: To place oneself on (a horse, a bicycle, etc.); to bestride.

Example: The rider mounted his horse.


Definition: To cause to mount; to put on horseback; to furnish with animals for riding.


Definition: To cause (something) to rise or ascend; to drive up; to raise; to elevate; to lift up.


Definition: To rise on high; to go up; to be upraised or uplifted; to tower aloft; to ascend; often with up.


Definition: To attach (an object) to a support, backing, framework etc.

Example: to mount a mailbox on a post


Definition: To attach (a drive or device) to the file system in order to make it available to the operating system.


Definition: (sometimes with up) To increase in quantity or intensity.

Example: The bills mounted up and the business failed.  There is mounting tension in Crimea.


Definition: To attain in value; to amount (to).


Definition: To get on top of (an animal) to mate.


Definition: To have sexual intercourse with someone.


Definition: To begin (a campaign, military assault, etc.); to launch.

Example: The General gave the order to mount the attack.


Definition: To deploy (cannon) for use.

Example: to mount a cannon


Definition: To prepare and arrange the scenery, furniture, etc. for use in (a play or production).


Definition: To incorporate fat, especially butter, into (a dish, especially a sauce to finish it).

Example: Mount the sauce with one tablespoon of butter.

icon arrow

mounted

Phonetic: "/ˈmaʊntɪd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: On horseback

Example: The mounted cavalry rode into town.


Definition: Raised on steps, generally three, as a cross


Definition: Furnished; supplied

icon arrow

archery

Phonetic: "/ɑɹtʃəɹiː/"

Part Of Speech: noun


Definition: The practice or sport of shooting arrows with a bow.


Definition: A group of archers.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!