borsada hisselerin birden düşmesi

Kullanım örnekleri

borsada hisselerin birden düşmesi
crash
icon arrow

crash

Phonetic: "/kɹæʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A sudden, intense, loud sound, as made for example by cymbals.

Example: After the lightning came the crash of thunder.


Definition: An automobile, airplane, or other vehicle accident.

Example: Nobody survived the plane crash


Definition: A malfunction of computer software or hardware which causes it to shut down or become partially or totally inoperable.

Example: My computer had a crash so I had to reboot it.


Definition: A sudden large decline of business or the prices of stocks (especially one that causes additional failures).

Example: the stock market crash


Definition: A comedown from a drug.


Definition: (collective) A group of rhinoceroses.

icon arrow

crash

Phonetic: "/kɹæʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To collide with something destructively, fall or come down violently.


Definition: To severely damage or destroy something by causing it to collide with something else.

Example: I'm sorry for crashing the bike into a wall. I'll pay for repairs.


Definition: (via gatecrash) To attend a social event without invitation, usually with unfavorable intentions.

Example: We weren't invited to the party so we decided to crash it.


Definition: To accelerate a project or a task or its schedule by devoting more resources to it.


Definition: To make or experience informal temporary living arrangements, especially overnight.

Example: Hey dude, can I crash at your pad?


Definition: To give, as a favor.


Definition: To lie down for a long rest, sleep or nap, as from tiredness or exhaustion.


Definition: (hardware) To terminate extraordinarily.

Example: If the system crashes again, we'll have it fixed in the computer shop.


Definition: (hardware) To cause to terminate extraordinarily.

Example: Double-clicking this icon crashes the desktop.


Definition: To experience a period of depression and/or lethargy after a period of euphoria, as after the euphoric effect of a psychotropic drug has dissipated.


Definition: To hit or strike with force


Definition: (of a patient's condition) To take a sudden and severe turn for the worse; to rapidly deteriorate.


Definition: To make a sudden loud noise.

Example: Thunder crashed directly overhead.

icon arrow

crash

Phonetic: "/kɹæʃ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Quick, fast, intensive, impromptu.

Example: crash diet

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.