ciguë

Kullanım örnekleri

ciguë
poison hemlock
icon arrow

poison

Phonetic: "/ˈpɔɪz(ə)n/"

Part Of Speech: noun


Definition: A substance that is harmful or lethal to a living organism.

Example: We used a poison to kill the weeds.


Definition: Something that harms a person or thing.

Example: Gossip is a malicious poison.


Definition: A drink; liquor.

Example: — I'll have a glass of whisky.


Definition: Any substance that inhibits catalytic activity.

icon arrow

poison

Phonetic: "/ˈpɔɪz(ə)n/"

Part Of Speech: verb


Definition: To use poison to kill or paralyse (somebody).

Example: The assassin poisoned the king.


Definition: To pollute; to cause to become poisonous.

Example: That factory is poisoning the river.


Definition: To cause to become much worse.

Example: He poisoned the mood in the room with his non-stop criticism.


Definition: To cause (someone) to hate or to have unfair negative opinions.

Example: She's poisoned him against all his old friends.


Definition: To inhibit the catalytic activity of.


Definition: To place false information into (a cache) as part of an exploit.

icon arrow

hemlock

Phonetic: "/ˈhɛmˌlɒk/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any of the poisonous umbelliferous plants, of the genera


Definition: The poison obtained from these Conium and Cicuta plants.


Definition: Any of several coniferous trees, of the genus Tsuga, that grow in North America; the wood of such trees.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!