çokokrem

Kullanım örnekleri

çokokrem
chocolate spread
icon arrow

chocolate

Phonetic: "/ˈt͡ʃɔk(ə)lət/"

Part Of Speech: noun


Definition: A food made from ground roasted cocoa beans.

Example: Chocolate is a very popular treat.


Definition: A drink made by dissolving this food in boiling milk or water.


Definition: A single, small piece of confectionery made from chocolate.

Example: He bought her some chocolates as a gift. She ate one chocolate and threw the rest away.


Definition: A dark, reddish-brown colour/color, like that of chocolate (also called chocolate brown).

Example: As he cooked it the whole thing turned a rich, deep chocolate.


Definition: A black person; blackness.

icon arrow

chocolate

Phonetic: "/ˈt͡ʃɔk(ə)lət/"

Part Of Speech: verb


Definition: (chiefly in the past participle) To add chocolate to; to cover (food) in chocolate.


Definition: To treat blood agar by heating in order to lyse the red blood cells in the medium.

icon arrow

chocolate

Phonetic: "/ˈt͡ʃɔk(ə)lət/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Made of or containing chocolate.


Definition: Having a dark reddish-brown colour/color.


Definition: Black (relating to any of various ethnic groups having dark pigmentation of the skin).

icon arrow

spread

Phonetic: "/spɹɛd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of spreading.


Definition: Something that has been spread.


Definition: A layout, pattern or design of cards arranged for a reading.


Definition: An expanse of land.


Definition: A large tract of land used to raise livestock; a cattle ranch.


Definition: A piece of material used as a cover (such as a bedspread).


Definition: A large meal, especially one laid out on a table.


Definition: (bread, etc.) Any form of food designed to be spread, such as butters or jams.


Definition: Food improvised by inmates from various ingredients to relieve the tedium of prison food.


Definition: An item in a newspaper or magazine that occupies more than one column or page.


Definition: Two facing pages in a book, newspaper etc.


Definition: A numerical difference.


Definition: The difference between the wholesale and retail prices.


Definition: The difference between the price of a futures month and the price of another month of the same commodity.


Definition: The purchase of a futures contract of one delivery month against the sale of another futures delivery month of the same commodity.


Definition: The purchase of one delivery month of one commodity against the sale of that same delivery month of a different commodity.


Definition: An arbitrage transaction of the same commodity in two markets, executed to take advantage of a profit from price discrepancies.


Definition: The difference between bidding and asking price.


Definition: The difference between the prices of two similar items.


Definition: An unlimited expanse of discontinuous points.


Definition: The surface in proportion to the depth of a cut gemstone.

icon arrow

spread

Phonetic: "/spɹɛd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To stretch out, open out (a material etc.) so that it more fully covers a given area of space.

Example: He spread his newspaper on the table.


Definition: To extend (individual rays, limbs etc.); to stretch out in varying or opposing directions.

Example: I spread my arms wide and welcomed him home.


Definition: To disperse, to scatter or distribute over a given area.

Example: I spread the rice grains evenly over the floor.


Definition: To proliferate; to become more widely present, to be disseminated.


Definition: To disseminate; to cause to proliferate, to make (something) widely known or present.

Example: The missionaries quickly spread their new message across the country.


Definition: To take up a larger area or space; to expand, be extended.

Example: I dropped my glass; the water spread quickly over the tiled floor.


Definition: To smear, to distribute in a thin layer.

Example: She liked to spread butter on her toast while it was still hot.


Definition: To cover (something) with a thin layer of some substance, as of butter.

Example: He always spreads his toast with peanut butter and strawberry jam.


Definition: To prepare; to set and furnish with provisions.

Example: to spread a table


Definition: To open one’s legs, especially for sexual favours.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.