gövde donatısı

Kullanım örnekleri

gövde donatısı
web reinforcement
icon arrow

web

Phonetic: "/wɛb/"

Part Of Speech: proper noun


Definition: The World Wide Web.

Example: Some of that content is now only available on the Web.

icon arrow

web

Phonetic: "/wɛb/"

Part Of Speech: noun


Definition: The silken structure which a spider builds using silk secreted from the spinnerets at the caudal tip of its abdomen; a spiderweb.

Example: The sunlight glistened in the dew on the web.


Definition: (by extension) Any interconnected set of persons, places, or things, which when diagrammed resembles a spider's web.


Definition: (sometimes capitalized) Specifically, the World Wide Web.

Example: Let me search the web for that.


Definition: The part of a baseball mitt between the forefinger and thumb, the webbing.

Example: He caught the ball in the web.


Definition: A latticed or woven structure.

Example: The gazebo's roof was a web made of thin strips of wood.


Definition: (usually with "spin", "weave", or similar verbs) A tall tale with more complexity than a myth or legend.

Example: Careful—she knows how to spin a good web, but don't lean too hard on what she says.


Definition: A plot or scheme.


Definition: The interconnection between flanges in structural members, increasing the effective lever arm and so the load capacity of the member.


Definition: The thinner vertical section of a railway rail between the top (head) and bottom (foot) of the rail.


Definition: A fold of tissue connecting the toes of certain birds, or of other animals.


Definition: The series of barbs implanted on each side of the shaft of a feather, whether stiff and united together by barbules, as in ordinary feathers, or soft and separate, as in downy feathers.


Definition: A continuous strip of material carried by rollers during processing.


Definition: (lithography) A long sheet of paper which is fed from a roll into a printing press, as opposed to individual sheets of paper.


Definition: A band of webbing used to regulate the extension of the hood of a carriage.


Definition: A thin metal sheet, plate, or strip, as of lead.


Definition: A major broadcasting network.

icon arrow

web

Phonetic: "/wɛb/"

Part Of Speech: verb


Definition: To construct or form a web.


Definition: To cover with a web or network.


Definition: To ensnare or entangle.


Definition: To provide with a web.


Definition: To weave.

icon arrow

reinforcement

Phonetic: "/ˌɹiːɪnˈfɔː(ɹ)smənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act, process, or state of reinforcing or being reinforced.


Definition: A thing that reinforces.


Definition: (in the plural) Additional troops or materiel sent to support a military action.


Definition: The process whereby a behavior with desirable consequences comes to be repeated.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.