reptante

Kullanım örnekleri

reptante
crawling
icon arrow

crawling

Phonetic: "/ˈkɹɔːlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To creep; to move slowly on hands and knees, or by dragging the body along the ground.

Example: Clutching my wounded side, I crawled back to the trench.


Definition: To move forward slowly, with frequent stops.

Example: The rush-hour traffic crawled around the bypass.


Definition: To act in a servile manner.

Example: Don't come crawling to me with your useless apologies!


Definition: (with "with") See crawl with.


Definition: To feel a swarming sensation.

Example: The horrible sight made my skin crawl.


Definition: To swim using the crawl stroke.

Example: I think I'll crawl the next hundred metres.


Definition: To move over an area on hands and knees.

Example: The baby crawled the entire second floor.


Definition: To visit while becoming inebriated.

Example: They crawled the downtown bars.


Definition: To visit files or web sites in order to index them for searching.

Example: Yahoo Search has updated its Slurp Crawler to crawl web sites faster and more efficiently.

icon arrow

crawling

Phonetic: "/ˈkɹɔːlɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The motion of something that crawls.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!