de los escarmentados nacen los avisados

Kullanım örnekleri

de los escarmentados nacen los avisados
once bitten twice shy
icon arrow

once

Phonetic: "/wɒn(t)s/"

Part Of Speech: adverb


Definition: (frequency) One and only one time.

Example: I have only once eaten pizza.


Definition: (temporal location) Formerly; during some period in the past.

Example: He was once the most handsome man around.


Definition: Multiplied by one: indicating that a number is multiplied by one.

Example: Once three is three.


Definition: As soon as.


Definition: At a future time.

icon arrow

once

Phonetic: "/wɒn(t)s/"

Part Of Speech: conjunction


Definition: As soon as; when; after.

Example: Once he is married, he will be able to claim the inheritance.

icon arrow

bitten

Phonetic: "/ˈbɪtn̩/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cut into something by clamping the teeth.

Example: As soon as you bite that sandwich, you'll know how good it is.


Definition: To hold something by clamping one's teeth.


Definition: To attack with the teeth.

Example: That dog is about to bite!


Definition: To behave aggressively; to reject advances.

Example: If you see me, come and say hello. I don't bite.


Definition: To take hold; to establish firm contact with.

Example: I needed snow chains to make the tires bite.


Definition: To have significant effect, often negative.

Example: For homeowners with adjustable rate mortgages, rising interest will really bite.


Definition: (of a fish) To bite a baited hook or other lure and thus be caught.

Example: Are the fish biting today?


Definition: To accept something offered, often secretly or deceptively, to cause some action by the acceptor.

Example: I've planted the story. Do you think they'll bite?


Definition: (of an insect) To sting.

Example: These mosquitoes are really biting today!


Definition: To cause a smarting sensation; to have a property which causes such a sensation; to be pungent.

Example: It bites like pepper or mustard.


Definition: (sometimes figurative) To cause sharp pain or damage to; to hurt or injure.

Example: Pepper bites the mouth.


Definition: To cause sharp pain; to produce anguish; to hurt or injure; to have the property of so doing.


Definition: To take or keep a firm hold.

Example: The anchor bites.


Definition: To take hold of; to hold fast; to adhere to.

Example: The anchor bites the ground.


Definition: To lack quality; to be worthy of derision; to suck.

Example: This music really bites.


Definition: To perform oral sex on. Used in invective.

Example: You don't like that I sat on your car? Bite me.


Definition: To plagiarize, to imitate.

Example: He always be biting my moves.


Definition: To deceive or defraud; to take in.

icon arrow

twice

Phonetic: "/twaɪs/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Two times.


Definition: (usually with "as", of a specified quality) Doubled in quantity, intensity, or degree.

icon arrow

shy

Phonetic: "/ʃaɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: An act of throwing.


Definition: A place for throwing.

Example: coconut shy


Definition: A sudden start aside, as by a horse.


Definition: In the Eton College wall game, a point scored by lifting the ball against the wall in the calx.

icon arrow

shy

Phonetic: "/ʃaɪ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To avoid due to timidness or caution.

Example: I shy away from investment opportunities I don't understand.


Definition: To jump back in fear.

Example: The horse shied away from the rider, which startled him so much he shied away from the horse.


Definition: To throw sideways with a jerk; to fling

Example: shy a slipper

icon arrow

shy

Phonetic: "/ʃaɪ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Easily frightened; timid.


Definition: Reserved; disinclined to familiar approach.

Example: He is very shy with strangers.


Definition: Cautious; wary; suspicious.


Definition: Short, insufficient or less than.

Example: By our count your shipment came up two shy of the bill of lading amount.


Definition: Embarrassed.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.