uluslararası mobil donanım kimliği

Kullanım örnekleri

uluslararası mobil donanım kimliği
international mobile equipment identity
icon arrow

international

Phonetic: "/ˌɪntəˈnæʃ(ə)n(ə)l/"

Part Of Speech: noun


Definition: Someone who has represented their country in a particular sport.

Example: The United team includes five England internationals.


Definition: A game or contest between two or more nations.


Definition: A transnational organization of political parties of similar ideology.

icon arrow

international

Phonetic: "/ˌɪntəˈnæʃ(ə)n(ə)l/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of or having to do with more than one nation.


Definition: Between or among nations

Example: an international discussion


Definition: Participated in by two or more nations

Example: an international competition


Definition: Common to, or affecting, two or more nations.

Example: an international rule


Definition: Serving two or more nations

Example: an international airport


Definition: Of or concerning the association called the International.


Definition: Independent of national boundaries; common to all people.

Example: The atmosphere is an international resource.


Definition: Foreign; of another nation.

Example: an international student

icon arrow

mobile

Phonetic: "/ˈməʊbaɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A kinetic sculpture or decorative arrangement made of items hanging so that they can move independently from each other.


Definition: The internet accessed via mobile devices.

Example: there are many business opportunities in mobile


Definition: Something that can move.

icon arrow

mobile

Phonetic: "/ˈməʊbaɪl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Capable of being moved, especially on wheels.

Example: a mobile home


Definition: Pertaining to or by agency of mobile phones.

Example: mobile internet


Definition: Characterized by an extreme degree of fluidity; moving or flowing with great freedom.

Example: Mercury is a mobile liquid.


Definition: Easily moved in feeling, purpose, or direction; excitable; changeable; fickle.


Definition: Changing in appearance and expression under the influence of the mind.

Example: mobile features


Definition: Capable of being moved, aroused, or excited; capable of spontaneous movement.

icon arrow

mobile

Phonetic: "/ˈməʊbaɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A portable telephone that connects with the telephone network over radio wave transmission.

icon arrow

equipment

Phonetic: "/ɪˈkwɪpmənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of equipping, or the state of being equipped, as for a voyage or expedition.


Definition: Whatever is used in equipping something or someone, for example things needed for an expedition or voyage.

icon arrow

identity

Phonetic: "/aɪˈdɛntəti/"

Part Of Speech: noun


Definition: Sameness, identicalness; the quality or fact of (several specified things) being the same.


Definition: The difference or character that marks off an individual or collective from the rest of the same kind, selfhood, sense of who something or someone or oneself is, or the recurring characteristics that enable the recognition of such an individual or group by others or themself.

Example: I've been through so many changes, I have no sense of identity.


Definition: A name or persona—a mask or appearance one presents to the world—by which one is known.

Example: This criminal has taken on several identities.


Definition: An equation which always holds true regardless of the choice of input variables.


Definition: Any function which maps all elements of its domain to themselves.


Definition: An element of an algebraic structure which, when applied to another element under an operation in that structure, yields this second element.


Definition: A well-known or famous person.

Example: 2013 April 4, "Cricket identities consult lawyers", New Zealand Herald

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.